Hey Pita Aaba Lyrics (हे पिता आबा)

Hey Pita Aaba Lyrics (हे पिता आबा)

Hey Pita Aaba Lyrics

 1. हे पिता आबा,हे पिता परमेश्वर हो -2
  हमर लगिन भेईज देऊ, पवित्र आत्मा के
  पवित्र आत्मा के भेईज देऊ -2
 2. दिल मोर खुला आहे आत्मा मोर – तैयार आहे रे -2
  री. आऊ पवितर आत्मा दिल मोर खुला
  आहे, आत्मा मोर तैयार आहे
  रौर ले -2
 3. आत्मा केर ज्ञान, आत्मा केर ईंजोत
  रौरे हेकी -2
 4. दिलासा केर झरना, प्रेम केर झरना
  रौरे हेकी -2
 5. डेरा करू रौरे, बसा करू रौरे दिल
  मोर में -2

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *