Category: Christmas Songs

Aava Chala Lyrics (आवा चला )

Aava Chala Lyrics री: आवा चला चला जाब रे..2नदी नाला हो… नदी नालापहाड़ पर्वत लाइंघ केबैतुलम गाँव जाब रे…डहरे डहर जगंले जगल जाब रे… 1. एतई सुन्दर बालक हुआ जनमलेइ आहे ओ…..ओहे बालक सोबकर राजा हेके -2सोब कर से आगे आगे...

Sundar Nagar Baitulam Lyrics (सुन्दर नगर बैतुलम)

Sundar Nagar Baitulam Lyrics सुन्दर नगर बैतुलम रे प्रभु येसु जनम ले लैंसुन्दर नगर बैतुलम रे -2 1. चला भाई चला जाब,चला बहिन चला जाब -2 येसु के खोजेक ले,मसीह के देखेक ले -2 2. येसु राजा बोलाथैं,मसीह राजा न्योता थैं...