Aadha Raati Bera Sunsan Bera Lyrics (आधा राति बेरा सुनसन बेरा)

Aadha Raati Bera Sunsan Bera Lyrics In Hindi

आधा राति बेरा सुनसन बेरा,
जन्म लेलैं प्रभु पवित्र बेरा – 2
मोके कराले दुलार कराले दुलार कराले,
अनठेकन दुलार पवित्र बेरा – 2

झर झर झर शीत पानी झरत रहलक,
तेऊ प्रभु तोर दुलार नी घटलक – 2
मोके कराले दुलार कराले दुलार कराले,
अनठेकन दुलार पवित्र बेरा – 2

दुनिया में अंधारो राइत रहे,
इंजोत कोनो बटे नहीं रहे – 2
दुनिया में कराले इंजोत कराले
इंजोत कराले तोंय पवित्र बेरा – 2

गरीब दुःखी लेखे जन्म लेले,
दुनिया केर राजा तोंय जन्म लेले – 2
मोके कराले दुलार कराले दुलार कराले,
अनठेकन दुलार पवित्र बेरा – 2

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *