Jaise Main Musa Ke Sath Sath Tha Lyrics In English Jaise main, musa ke sath sath thaVaise hi, tere bhi sath rahunga (x -2)Dasfdar na hunga main tujhse – 2Aur tujhe na kabhi chodungaJaise main, musa ke sath sath thaVaise hi,...