Aava Chala Lyrics री: आवा चला चला जाब रे..2नदी नाला हो… नदी नालापहाड़ पर्वत लाइंघ केबैतुलम गाँव जाब रे…डहरे डहर जगंले जगल जाब रे… 1. एतई सुन्दर बालक हुआ जनमलेइ आहे ओ…..ओहे बालक सोबकर राजा हेके -2सोब कर से आगे आगे...