Hey Pita Aaba Lyrics हे पिता आबा,हे पिता परमेश्वर हो -2हमर लगिन भेईज देऊ, पवित्र आत्मा केपवित्र आत्मा के भेईज देऊ -2 दिल मोर खुला आहे आत्मा मोर – तैयार आहे रे -2री. आऊ पवितर आत्मा दिल मोर खुलाआहे, आत्मा मोर...