Bhaiya Re Tore Lagin Tara Je Chamkay Lyrics (भैया रे तोरे लगिन तारा जे चमके)

Bhaiya Re Tore Lagin Tara Je Chamkay Lyrics In Hindi

भैया रे तोरे लगिन तारा जे चमके
बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमके

यहुदा देश केर बैतुलम गाँवें तारा चमके

गोहर घर केर चरणी उपरे तारा चमके

चरणी उपरे पोरा सुखल उपरे तारा चमके

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *