Tukur Tukur Dekhela Lyrics Tukur Tukur DekhelaChunu Munu DiselaMariyam Ker Kora MehBalaak Yeshu Hasela Tukur Tukur DekhelaChunu Munu DiselaMariyam Ker Kora MehBalaak Yeshu Hasela Adha Rati Thanda ThandaGhare Ghare Dura DuraJagah Nahi Palai Gohal ghareJanam LelaiJagah Nahi Palai Gohal GhareJanam Lelai...