Mor Jeevan Prabhu Toke Charatho Lyrics मोर जीवन प्रभु तोके चढ़ाथों तोरे सेवा लगिन-2ग्रहण करू आबा झोइक लेऊ आबा तोरे सेवा लगिन-2मोर जीवन प्रभु तोके चढ़ाथों तोरे सेवा लगिन-2 1 इच्छा बुद्धि आजादी तो रौरे देवल दानजे भी आहे प्रभु मोर...