Sundar Nagar Baitulam Lyrics सुन्दर नगर बैतुलम रे प्रभु येसु जनम ले लैंसुन्दर नगर बैतुलम रे -2 1. चला भाई चला जाब,चला बहिन चला जाब -2 येसु के खोजेक ले,मसीह के देखेक ले -2 2. येसु राजा बोलाथैं,मसीह राजा न्योता थैं...