Jangal Pahar Par Kair Ke Lyrics जंगल पहाड़ पार कईरके….ओ….ओयेसु केर डेरा हामीन खोजे जाथी -2टाका टुकु डाहार आहेथाकाल मन्दाल काया…ओ…ओ -2 गीरजा जाएक बेरा हमें गीरजा नी गेलीबिन्ती करेक बेरा हमें बिन्ती नी कराली-2हैरे हैरे हैं येसु के एखन खोजा...